Xin chào mọi người,

Bọn mình là Tài và Chính, admin của website này. Bọn mình vừa trải qua 2 kỳ thi CFA và sẽ tiếp tục lên thớt với kỳ thi Level III  tới đây.

Bọn mình xây dựng website này với mục đích chính là chia sẻ những kiến thức về tài chính, kinh nghiệm về kỳ thi CFA cho mọi người, cũng như là muốn nâng cao khả năng diễn đạt, trình bày vấn đề.

List những bài viết của bọn mình:

Mọi người có thể liên hệ với bọn mình qua:

Facebook: http://facebook.com/tuihoctaichinh/

Email: tuihoctaichinh@gmail.com