Xin chào mọi người,

Bọn mình là Tài và Chính, admin của website này. Bọn mình xây dựng website này với mục đích chính là chia sẻ những kiến thức về tài chính, đặc biệt là về kỳ thi CFA cho mọi người.

List những bài viết của bọn mình:

Mọi người có thể liên hệ với bọn mình qua:

Facebook: https://facebook.com/tuihoctaichinh/

Email: tuihoctaichinh@gmail.com