Công ty phục vụ mục đích đặc biệt (Special Purpose Entity – SPE)

Công ty phục vụ mục đích đặc biệt – Special Purpose Vehicle (SPV) hay Special Purpose Entity (SPE) là một pháp nhân ngoài bảng cân đối kế toán (off-balance sheet vehicle – OBSV). SPV đóng vai trò quan trọng trong việc gia tăng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. SPV được xem là một công ty con (thường là […]

Sample và Population

Khi bắt đầu học môn Quant, có một phần mình luôn thắc mắc khi nói về Sample (mẫu) và Population (tạm dịch là tổng thể). Trong công thức tính Mean thì cả sample mean (thường được ký hiệu $\bar x$ ) và population mean (thường được ký hiệu μ) đều được chia cho n (với giả sử n là số lượng quan sát trong sample hoặc trong population). […]

Làm gì vào ngày thi?

Hiện giờ chắc hẳn các bạn (cũng giống mình) đang lo sốt vó cho kỳ thi CFA ngày 4 tháng 6 tới. Kỳ thi này có lẽ là kỳ thi có cường độ cao nhất bạn từng gặp. Sáu tiếng tra tấn tinh thần sẽ làm bạn kiệt sức, kể cả với những người đã từng trải qua kỳ thi này. Vậy nên làm gì […]

Chứng khoán đảm bảo bằng tài sản – Asset-backed security (ABS)

Chứng khoán bảo đảm bằng tài sản (asset-backed security – ABS) là một loại chứng khoán được phát hành trên cơ sở có sự đảm bảo bằng một tài sản hoặc một dòng tiền nào đó từ một nhóm tài sản gốc của người phát hành. Cấu trúc của ABS gần như giống hệt MBS (mortgage-backed security – chứng khoán bảo đảm bằng thế […]

Hệ số Beta – β

Hệ số beta (β) là một hệ số đo lường mức độ rủi ro có hệ thống (systematic risk). Nó thể hiện mối tương quan giữa mức độ rủi ro của một tài sản riêng lẻ hoặc một danh mục so với mức độ rủi ro toàn thị trường. Hệ số này sẽ thay đổi khi điều kiện nền kinh […]