Browsed by
Tag: Futures

Hợp đồng tương lai – Futures contract

Hợp đồng tương lai – Futures contract

Bạn có biết rằng hợp đồng tương lai đã có lịch sử hàng trăm năm nay ?. Năm 1848 đánh dấu sự ra đời chính thức của hợp đồng phái sinh với sự thành lập của Sở Giao dịch Chứng khoán Chicago (Chicago Board of Trade – CBOT), thị trường giao dịch Hợp đồng tương lai tập trung đầu tiên trên thế giới. Ban đầu, người ta chỉ ký kết các hợp đồng kỳ hạn. Đến năm 1864, các Hợp đồng…

Read More Read More