Xin chào mọi người,

Bọn tôi là Tài và Chính, admin của website này. Bọn tôi xây dựng website này với mục đích chính là chia sẻ những kiến thức về tài chính. Đây là list các bài viết của bọn tôi:


Những câu hỏi mà các ông có thể đặt ra cho bọn tôi:

Trang web này có những cái gì?
Nhìn chung là kiến thức về tài chính, chủ yếu là về chương trình CFA, nhưng quan trọng nhất là để kể luyên thuyên các câu chuyện cười (nhạt).

Mấy ông này lập ra cái này để làm gì?
Để được luyên thuyên.

Liên hệ với mấy ông này như thế nào?
Mọi người có thể liên hệ với bọn tôi qua:
Facebook: https://facebook.com/tuihoctaichinh/
Email: tuihoctaichinh@gmail.com

Còn điều gì quan trọng mà bọn tôi cần biết nữa không?
Bọn tôi không có dịch vụ làm bài hộ (vì lười), và bọn tôi không (chưa) phải một đôi.

Ngoài ra, bọn tôi có 2 lớp học online, ông nào hứng thú thì đăng ký nhé:

Lớp học CFA
Lớp học Đầu tư từ đâu