Browsed by
Category: Financial Reporting Analysis

Công ty phục vụ mục đích đặc biệt (Special Purpose Entity – SPE)

Công ty phục vụ mục đích đặc biệt (Special Purpose Entity – SPE)

Công ty phục vụ mục đích đặc biệt – Special Purpose Vehicle (SPV) hay Special Purpose Entity (SPE) là một pháp nhân ngoài bảng cân đối kế toán (off-balance sheet vehicle – OBSV). SPV đóng vai trò quan trọng trong việc gia tăng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. SPV được xem là một công ty con (thường là công ty TNHH – Limited Liability Corporation) tách biệt hẳn, được công ty mẹ sử dụng cho việc gọi vốn,…

Read More Read More

Vòng quay tiền mặt – Cash coversion cycle

Vòng quay tiền mặt – Cash coversion cycle

Vòng quay tiền mặt (cash conversion cycle – CCC) là một chỉ số quan trọng, đặc biệt là cho các công ty có giá trị hàng tồn kho và tài khoản phải thu, phải trả lớn (thường là các công ty thương mại), vì nó đánh giá sự hiệu quả trong quản lý vốn lưu động của công ty. Cách ghi nhớ về định nghĩa và công thức của vòng quay tiền mặt là rất đơn giản nếu các ông vẽ được 1 timeline…

Read More Read More

Hợp đồng thuê – Lease (phần 3)

Hợp đồng thuê – Lease (phần 3)

Ở phần 1 và phần 2, các ông đã biết về định nghĩa, cách phân loại cũng như cách ghi nhận và tính toán các loại Hợp đồng thuê. Trong phần 3 và cũng là phần cuối của loạt bài viết, tôi sẽ so sánh những ảnh hưởng của từng cách ghi nhận: Thuê tài chính và Thuê hoạt động lên báo cáo tài chính qua những ví dụ cụ thể.

Phân tích DuPont

Phân tích DuPont

Xin chúc mừng các cầu thủ Atletico Madrid lọt vào trận chung kết Champions League mùa giải 2015-2016. Trận chung kết được diễn ra vào ngày 28 tháng 5 – tức là 3 tuần nữa – tức là đúng 1 tuần trước … ngày thi CFA năm nay. Do đó, sau khi giải trí với các trận cầu đỉnh cao, bây giờ các ông cần quay trờ lại với cái giáo trình dài vô tận này. Trong giáo trình CFA…

Read More Read More

Hợp đồng thuê – Lease (phần 2)

Hợp đồng thuê – Lease (phần 2)

Trong phần 2 của loạt bài viết về Hợp đồng thuê, các ông sẽ tìm hiểu về cách ghi nhận, cách tính toán các bài tập liên quan đến Hợp đồng thuê và cách sử dụng máy tính Texas Instruments BA II qua những ví dụ cụ thể.

Hợp đồng thuê – Lease (phần 1)

Hợp đồng thuê – Lease (phần 1)

Khi một công ty muốn sử dụng các loại tài sản cố định lâu năm cho hoạt động kinh doanh của mình (ví dụ: tàu thuyền, máy bay, hay các thiết bị máy móc chuyên dụng), sẽ có ba lựa chọn là: (1) mua đứt sử dụng nguồn vốn sẵn có, (2) đi vay tiền để mua , hoặc (3) thuê về dùng. Trong trường hợp giá trị những tài sản này rất lớn, cách (2) và (3) thường là cách làm phổ biến. Thuê & trả tiền thuê hàng…

Read More Read More

Đầu tư vào Tài sản tài chính – Investment in Financial assets

Đầu tư vào Tài sản tài chính – Investment in Financial assets

Khi một công ty mua chứng khoán (cổ phiếu / trái phiếu) của một công ty khác, cách ghi nhận kế toán cho những khoản đầu tư này phụ thuộc vào tầm ảnh hưởng, kiểm soát của công ty đi đầu tư với công ty nhận đầu tư. Khi công ty đi đầu tư không có ảnh hướng gì (thường là khi khoản đầu tư tương ứng với < 20% quyền sở hữu), khoản đầu tư này sẽ được coi như Đầu…

Read More Read More

Thu nhập trên mỗi cổ phiếu – Earning per share

Thu nhập trên mỗi cổ phiếu – Earning per share

Thoạt nhìn, việc tính toán thu nhập trên mỗi cổ phiếu (earnings per share – EPS) đơn giản đúng như cái tên của nó: lấy tổng lợi nhuận chia cho tổng số cổ phiếu. Tuy nhiên, mọi việc sẽ trở nên phức tạp hơn khi tôi cho thêm những loại chứng khoán có thể chuyển đổi thành cổ phiếu thường. Trong trường hợp đó, tôi có 2 khái niệm: EPS cơ bản và EPS pha loãng. Bài viết này sẽ…

Read More Read More