Browsed by
Tag: EPS

Thu nhập trên mỗi cổ phiếu – Earning per share

Thu nhập trên mỗi cổ phiếu – Earning per share

Thoạt nhìn, việc tính toán thu nhập trên mỗi cổ phiếu (earnings per share – EPS) đơn giản đúng như cái tên của nó: lấy tổng lợi nhuận chia cho tổng số cổ phiếu. Tuy nhiên, mọi việc sẽ trở nên phức tạp hơn khi tôi cho thêm những loại chứng khoán có thể chuyển đổi thành cổ phiếu thường. Trong trường hợp đó, tôi có 2 khái niệm: EPS cơ bản và EPS pha loãng. Bài viết này sẽ…

Read More Read More